San Ysidro, CA to Fresno, CA on 2021-05-26 Modify
  • 1:00PM 8:45PM 7h45m
  • 727 E San Ysidro Blvd San Ysidro, CA 92173 (McDonalds Trolley Station)
    1435 Fresno St. between Fresno St. Y Calle E; 93706